Passiefhuis bouwen

Passiefhuis bouwen houdt in: bijna energieneutraal bouwen, zo energiezuinig mogelijk. Een huis is energieneutraal als er op jaarbasis geen netto energie vanuit het openbare net wordt verbruikt. Er zijn een paar energieneutrale woningen in Nederland, en er zijn ook een paar passiefhuizen.

Kenmerken van een passiefhuis zijn:

  • Maximale energiebehoefte voor verwarming en koeling per m2 gebruiksoppervlak is 15kWh per jaar (ca. 1,7 m3 aardgas);
  • Zeer goed geïsoleerd;
  • Optimaal gebruik van passieve zonne-energie;
  • Goede voorzieningen voor zonwering en ‘passieve’ zomernachtkoeling;
  • Gebalanceerd ventilatiesysteem met WTW;
  • Een zonneboiler voor warm tapwater.

De bouw van een passiefhuis is, gezien het benodigde budget, niet voor iedereen weggelegd. Van Houte Systeembouw kan een passiefhuis bouwen en houdt de ontwikkelingen die bij Passiefhuis Bouwen horen nauwlettend in de gaten, maar zoekt met het concept Energiezuinig bouwen naar oplossingen die voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn.

Meer informatie over energiezuinig bouwen? Of maak een afspraak!

Neem contact met ons op  of   vraag onze brochure aan