Dampopen bouwen

Dampopen bouwen is een oude manier van bouwen waar nu weer aandacht voor is.

In ieder bewoond huis wordt vocht geproduceerd. Dit gebeurt door koken, douchen, transpireren, ademen… Dit vocht verlaat het huis door het ventilatiesysteem en – als dat kan – door de constructie van de muren en het dak heen.

In de meeste huidige bouwmethoden kan dat laatste (vocht dat het huis verlaat door de constructie heen) niet. Als vocht op een ongecontroleerde manier door de muren of het dak heen gaat, kan in de constructie condensatie optreden.

Gebeurt dit in een muur of in een dak, dan zijn de gevolgen onprettig. Er kan schimmelvorming of rotting ontstaan. Om condensatie in de constructie te voorkomen wordt daarom aan de binnenzijde van een buitenmuur een dampdichte folie geplaatst, en aan de buitenzijde een damp-open, maar waterwerende folie.

Echter, moet dit wel? Zou het geen prettige aanvulling op de ventilatie zijn als het vocht ook op andere manieren weg kan?

Het is mogelijk een houtskeletbouwwoning zo te bouwen dat het vocht ook door de constructie heen weg kan. Het huis “haalt adem”. Alle lagen in de constructie worden dan zo toegepast dat er damptransport doorheen kan, zonder dat dit betekent dat er ook vocht van buiten in kan. De lagen worden naar buiten toe steeds meer damp-open. Damp-open bouwen wordt ook wel “dampdiffusie-open” bouwen genoemd.

Een damp-open huis moet wel luchtdicht zijn. Kieren en naden zijn in een damp-open constructie (net als in ieder ander type constructie) funest. De luchtdichting wordt niet behaald door lagen folie en tape, maar door een zorgvuldige manier van isoleren en beplaten.

Een damp-open huis heeft 2 voordelen:

  • Een aantoonbaar minder vochtig binnenklimaat en daarmee samenhangend, een betere luchtkwaliteit;
  • Een beter warmte-accumulerend vermogen van de isolatie (de muur houdt langer warmte vast en geeft die trager weer af) zodat het binnenklimaat zowel zomer als winter constant is. 

Een damp-open woning is zeer geschikt voor mensen met luchtwegproblemen. Van Houte Systeembouw is echter ook groot voorstander van “toekomstproof” bouwen, een gebouw heeft hopelijk een levensduur van jaren, en bij het bouwen is het daarom belangrijk een visie te hebben die verder gaat dan de komende 5 jaar.

Van Houte Systeembouw verwacht van deze bouwmethode veel voor de toekomst. Dit is een manier van bouwen die optimaal ten dienste staat aan de bewoner, en niet, zoals veel nieuwe systemen, andersom.

Van Houte Systeembouw heeft ervaring met dampopen constructies en kan u adviseren in de toe te passen materialen.